Özel Altınyaka Kolejine Hoş Geldiniz...

logo

0242 229 23 44

bilgi@altinyakakoleji.com

Konyaaltı, Antalya

Altınkum Mah. 425 Sk. No: 15/1

logo

0242 229 23 44

bilgi@altinyakakoleji.com

Konyaaltı, Antalya

Altınkum Mah. 425 Sk. No:15/1

07:30 - 18:30

Pazartesi - Cuma

Öğretmenlerimiz

Hiç bir şeye ihtiyacınız yok, yalnız birşeye ihtiyacınız vardır, çalışkan olmak!

M. Kemal ATATÜRK

2017-05-24T23:50:35+03:00

M. Kemal ATATÜRK

Hiç bir şeye ihtiyacınız yok, yalnız birşeye ihtiyacınız vardır, çalışkan olmak!

Her çocuk başarabilir. Yeter ki ona uygun öğrenme yöntemini keşfedin!

Oscar Wilde

2016-03-14T15:19:08+03:00

Oscar Wilde

Her çocuk başarabilir. Yeter ki ona uygun öğrenme yöntemini keşfedin!

Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım.

NFK

2017-05-24T23:48:20+03:00

NFK

Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım.

Okul Müdürü

 • Meriç Ergün
  Meriç Ergün
  Okul Müdürü

PDR ve Ölçme Değerlendirme

 • Naz KABAY
  Naz KABAY

Matematik Zümresi

 • İsmail Serdar TOZLUKLU
  İsmail Serdar TOZLUKLU
  Matematik Öğretmeni
 • Simge KARAKUŞ
  Simge KARAKUŞ
  Matematik Öğretmeni

Fen Bilgisi Zümresi

 • Serap ATASOY
  Serap ATASOY
  Fen ve Teknoloji Öğretmeni
 • Elif YILDIRIM
  Elif YILDIRIM
  Fen ve Teknoloji Öğretmeni

Türkçe Zümresi

 • Merve Uğur ŞİMŞEK
  Merve Uğur ŞİMŞEK
  Türkçe Öğretmeni
 • Nesrin ÇALIK
  Nesrin ÇALIK
  Türkçe Öğretmeni

İngilizce Zümresi

 • Füsun KULELİ
  Füsun KULELİ
  İngilizce Öğretmeni
 • Zeynep YOLCU
  Zeynep YOLCU
  İngilizce Öğretmeni
 • Elif Çam KARACA
  Elif Çam KARACA
  İngilizce Öğretmeni

Almanca Zümresi

 • Meltem AKIN
  Meltem AKIN
  Almanca Öğretmeni

Sosyal Bilgiler Zümresi

 • Gülsüm ARIKAN
  Gülsüm ARIKAN
  Sosyal Bilgiler Öğretmeni
 • Ayşe EROĞLU
  Ayşe EROĞLU
  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

Bilişim Teknolojileri Zümresi

 • Mine AVŞAR
  Mine AVŞAR
  Bilişim Öğretmeni

Görsel Sanatlar

 • Sevcan BARAN
  Sevcan BARAN
  Görsel Sanatlar Öğretmeni

Müzik

 • Yalın ATICI
  Yalın ATICI
  Müzik Öğretmeni

Beden Eğitimi

 • Duygu TEMİR
  Duygu TEMİR
  Beden Eğitimi Öğretmeni
Meriç Ergün
Okul Müdürü
Naz KABAY
İsmail Serdar TOZLUKLU
Matematik Öğretmeni

Günümüzde üst düzey düşünme becerisine sahip hızlı düşünen, doğru kararlar veren, yaratıcı, yeni fikirler üretebilen bireyler yetiştirme her toplumun olmazsa olmazıdır. Matematik, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda basit sayma ve ölçme işlemleriyle ortaya çıkmış, günümüzde ise başta teknoloji olmak üzere diğer bilimler arasında önemli bir yere sahiptir.

Yaşamımızın her alanında matematiksel sistemi görmek için çevreye biraz dikkatli bakmak yeterlidir. Ancak görülüyor ki birçok öğrenci matematik dersinin önemini anlayamadığı, geçmişteki başarısızlıkları da bahane ederek dersin zor olduğu kanısına varmaktadırlar. İlkokul temelinin sağlam atılmamış olması sonraki yıllarda dersin sıkıcı ve zor olduğu düşüncesine yol açmaktadır. Somut olan matematik dersinin somutlaştırılarak günlük hayattan örnek verilerek işlenmesi başarıyı arttırmada büyük bir önem arz eder.

Matematik dersinden korkan öğrencilere bu dersin başarılabilinecek bir ders olduğu bu korkularından sıyrılarak bunların üstesinden gelinebileceği öğrencilere aktarılmalıdır.

Problem çözme matematiğin odak noktasıdır. Problem çözme aşamalarının düşünme etkinlikleri içeren yapılandırmacı temelli öğretim etkinlikleri ile öğrencilerin problem çözümünde yüksek düzeyde matematiksel becerilerini kullanmaları bu bakımdan çok önemlidir. Bulara ek olarak akıllı tahta vb teknolojik araçların aktif olarak kullanımı ders için gerekli materyallerle konuların işlenmesi çok daha etkili olmaktadır.

Öğrencilere verilen projelerle öğrencilerin konuyu bir bütün olarak öğrenmeleri hedeflenir. Öğrencilerin yapmış olduğu araştırmalarla öğrenmenin daha da kalıcı olması sağlanır.

Simge KARAKUŞ
Matematik Öğretmeni
Serap ATASOY
Fen ve Teknoloji Öğretmeni

Eğitim, bireyin içerisine doğduğu milli, manevi ve kültürel değerler başta olmak üzere, yetenek, beceri, tutum, estetik, duyarlılık gibi davranışlar kazanılmasını içeren bir süreçtir.

Bu süreçte bireyi öğrenmeye yönlendirecek en önemli güç ‘’merak’’ duygusudur. Bu duygudan yola çıkarak öğrencilerime kendi öğrenmelerinden sorumlu olduğu, bilginin kaynağını araştıran,  sorgulayan, açıklayan, tartışan ve ürüne dönüştüren, eleştirel ve inovatif düşünme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktayım.

Bilimin amacı, doğal olgulara mantıksal ve sistematik açıklamalar getirerek teoriler oluşturmak ilke ve kavramları keşfetmektir. ALTINYAKA KOLEJİ olarak bilimsel süreçlerin öğrenme ortamlarına aktarılmasıyla, öğrencilerimizin Dünya’yı anlamak için araştırmalar yapması ve bilimsel sürece doğrudan katılarak bilimsel bilginin nasıl geliştiğini anlamalarını sağlamak için olanaklar sunmaktayız.

Fen bilimleri öğretiminde amacım; doğa bilinciyle desteklenen bir çevre anlayışına sahip öğrencilerin yetiştirilmesiyle beraber, öğrenmenin sadece okul ya da sınıf ile sınırlı olmayıp bütün hayatı kapsadığı fikrini temel alan, bu bağlamda informal öğrenme ortamlarından okul bahçesi, bilim merkezleri, müzeler, planetaryumlar, hayvanat bahçeleri, botanik bahçelerinden faydalanarak, öğrenilenlerin günlük hayatta kullanılabilmesinin yolunu açan disiplinler arası bir bakış açısıyla araştırma sorgulamaya dayalı, deney ve gözlemlerle öğrencilerin öğrenme sürecinde aktif katılımının sağlandığı öğrenme yaklaşımını izlemektir.

Elif YILDIRIM
Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Merve Uğur ŞİMŞEK
Türkçe Öğretmeni

Okulumuzda verilen Türkçe derslerinde öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri sözlü iletişim, Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak şekilde bilgi, beceri ve değerleri içeren bir bütünlük içinde yapılandırılarak anlatılır.

Temel amaçlarımız ise;

ETKİNLİKLER

Okulumuzda öğrencilerimizin Türkçe derslerinde elde ettikleri kazanımları pekiştirmeleri, yeteneklerini sergilemeleri amacıyla şiir dinletileri, öykü ve şiir yarışmaları, münazara, tiyatro, drama, hızlı okuma çalışmaları düzenlenmektedir.

Türkçe dersinde öğretme yaklaşımı dil becerisinin kazandırılmasında tek bir öğrenme öğretme yaklaşımı benimsenmemeli, farklı öğretim yöntem ve teknikleri dengeli bir şekilde kullanılmaktadır. Öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak aktif katılımı sağlamalı ve öğrenciler kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almaları konusunda teşvik edilmektedir.

Öğrenme ve öğretme sürecinde mümkün olduğunca bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılmaktadır. Bu teknolojilerin kullanılması aynı zamanda öğrencilerin öğrenmelerini desteklemektedir. Dersin işlenişinde ve uygulamalarda görsel iletişim araçlarına yer verilmektedir.

Türkçe dersinde eğitim felsefem ise;

 

Ülkesini çağdaş medeniyet düzeyinin üzerine çıkarmayı hedefleyen bir gençlik yetiştirmek istiyorum.

 

Merve UĞUR ŞİMŞEK

Nesrin ÇALIK
Türkçe Öğretmeni
Füsun KULELİ
İngilizce Öğretmeni

YABANCI DİLDE HEDEFLERİMİZ

Altınyaka Kolejinde birinci yabancı dil olarak İngilizce, ikince yabancı dil olarak Almanca öğretilmektedir.
Yabancı dil eğitim programına yön veren birincil amaç, öğrencilerin farklı dillerde iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesidir. Yabancı dil eğitimi Türk ve yabancı öğretmenler ( native speakers ) rehberliğinde yapılmaktadır. Hazırlık sınıflarında yoğun bir yabancı dil programı uygulanmaktadır.
Dört temel dil becerisini ( reading, writing, speaking, listening ) uluslar arası uygulamaların öngördüğü şekilde bütünleşmiş ( integrated ) olarak geliştiren, çoklu zeka ( ve buna bağlı öğrenme stilleri çeşitliliği ) yaklaşım odaklı, öğrenci merkezli eğitimi benimsemiş, iletişim metodu üzerine kurulu, son teknolojiyi ( kullanıcı dostu akıllı tahta yazılımlı görsel-işitsel destekler ) sınıflara taşıyan, öğretmene dil eğitimi sürecinin her aşamasında destek veren bir dil programımız var.
Amacımız öğrencilerimizin hazırlık sınıfları sonunda Avrupa dil ortak ölçütleri ( CEFR ) doğrultusunda B1+ seviyesine gelmesidir.
Hedefimiz; okulumuzda uygulanan yabancı dil eğitimi programı ile öğrencilerimize dünya ölçeğinde düşünüp üreten, uluslar arası platformlarda kendini ifade edebilen, bilinçli bireyler yetiştirmektir.

Zeynep YOLCU
İngilizce Öğretmeni
Elif Çam KARACA
İngilizce Öğretmeni
Meltem AKIN
Almanca Öğretmeni
Gülsüm ARIKAN
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Sosyal bilgiler dersi, öğrencileri toplumsal hayata hazırlayıp onların sosyal yanını geliştiren, çoğunluğunu tarih ve coğrafya derslerinin oluşturduğu bir derstir.

Özel Altınyaka Koleji Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Gülsüm ARIKAN olarak amacım; kökleri geleneklerimiz ve dünümüz içinde, gövdesi ve dalları bu köklerden beslenerek bugünümüze ve yarınlarımıza uzanan bireyler yetiştirmektir.

Sosyal Bilgiler dersi sayesinde T.C. vatandaşı olarak vatanını, milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, milli bilince sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarının T.C.’nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrayarak demokratik, laik, milli ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli, Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel ögeleri kavrayarak milli bilincin oluşması sağlayan, ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık göstermiş vatandaşlar yetiştirmektir.

Sosyal Bilgiler dersi işlenirken, her öğrencinin anlama şekli farklı olmasından yola çıkılarak; kısa zamanda uzun konuların kalabalık gruplara aktarılabilmesi için anlatım yöntemi, öğrencinin derse aktif olarak katılmasını sağlayan soru-cevap yöntemi, öğrencilerin ortak bir amaç etrafında gruplar halinde birbirlerinin öğrenmelerine yardım ederek çalışmalarını sağlayan işbirliğine dayalı öğrenme yöntemleri kullanılarak konunun tam olarak anlaşılması sağlanmaktadır.

Adalet, bağımsızlık, dayanışma, barış, sorumluluk, vatanseverlik gibi değerleri barındıran Sosyal Bilgiler dersi sayesinde araştırma, eleştirel düşünme, empati, girişimcilik, gözlem, harita okuryazarlığı, iletişim, zaman ve kronolojiyi algılama temel becerilerine sahip bireyler yetiştirmektedir.

Ayşe EROĞLU
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

Altınyaka Koleji Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ayşe Eroğlu

Okulumuzda verilen DKAB derslerinde amacımız dersi sadece bilgi verme aracı olmaktan çıkartıp,

Bilgi edinme yollarını kullanan, düşünen, analiz edebilen, sorgulayabilen ve yorumlayabilen bireyler yetiştirmektir.

Temelinde insana saygı fikri olan bir eğitim anlayışı ile güzel ahlakı ve değerler eğitimini ön planda tutan bir kurum olarak, her zaman öğrencilerimize rol-model olmak birinci gayemizdir.

Öğrencilerimizin inanç ve kültür dünyalarına zenginlik kazandırmak, farklı din veya düşüncede olan bireylere karşı daha hoşgörülü ve anlayışlı davranışlarda bulunmalarını sağlayarak dinler hakkında bilgi verilmesi hedeflenir.

DKAB derslerinde ezberci anlayış terk edilerek,  anlamlı ve keşfederek öğrenme, yaparak ve yaşayarak aktif  bir şekilde öğrenme  uygulanır.

Yıl içerisinde öğrencilerimizle birlikte Aşure etkinliğimiz, Cami gezimiz, Huzur evi ziyaretlerimiz, YARDIMLAŞMA VE PAYLAŞMA ADINA Köy Okulu Kitap yardımı Projemiz, Şehitlik ziyareti İle öğrencilerimizin aktiflik ilkesi, yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri, somuttan soyuta ilkeleri ile öğrenmelerini daha anlamlı hale getiriyoruz.

Öğrencilerimizin dini veya dini anlayışları doğru kaynaktan doğru bir şekilde öğrenmeleri bizim için vazgeçilmez bir unsurdur.

DKAB derimizde genel olarak;

Mine AVŞAR
Bilişim Öğretmeni
Sevcan BARAN
Görsel Sanatlar Öğretmeni

Okulumuzda sanat eğitimini alışılagelmiş, kalıplaşmış sınırların dışına çıkararak çağdaş bir yaklaşımla görsel, işitsel  ve sözel sanat alanlarının hepsini kapsamaktadır.

İzlenen yol neticesinde sanat eğitimi çeşitli yaratıcı etkinlikler ile zenginleştirilmektedir.

Sanat atölyemizde öğrencilerimizin ilgi istek ve yetenekleri doğrultusunda kendilerine uygun malzemeyi seçerek ve onlara biçim vererek çalışmalar yapmaları sağlanmaktadır.

Bu doğrultuda okulumuzdaki atölyede sanat çalışmaları kil, ahşap boyama, resim, üç boyutlu çalışmalar, seramik, desen, kara kalem gibi birçok tekniği bir arada barındıran bir çalışma prensibi izlemektedir

Öğrenciler bunun dışında sanatsal faaliyetleri takibi açısından sergilere götürülmekte, serginin nasıl gezilmesi gerektiği ve çalışmalar ile ilgili bilgiler verilerek yaşayarak öğrenmeleri sağlanır.

Yalın ATICI
Müzik Öğretmeni
Duygu TEMİR
Beden Eğitimi Öğretmeni

Beden eğitimi dersinde yaptığımız çalışmalarla öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini sağlamayı hedefler. Sportif beceri gelişiminin yanı sıra sosyal, duygusal, tavır ve alışkanlıklar kazandırır. Öğrenciler çeşitli sporlarla tanıştırılır sportif kurallar ve beceriler öğretilerek gelişmeleri sağlanır. Öğrencilerimizin sportif etkinlilerle eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda sportif etkinliklerin sağlıkla olan ilişkisini kavrarlar. İş birliği içinde çalışma, yardımlaşma ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme, dostça oynama, mücadele etme, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenmeyi bilmeyi ortak kullanım alanlarını ve eşyalarını iyi kullanma ve koruyabilme, demokratik hayatın gerektiği tavır ve alışkanlıklar edinebilme, kazandırılması hedeflenen davranışlardır. Beden eğitimi dersinde konular komut, alıştırma, katılım, iş birliği, kendini denetleme, problem çözme, kendi kendine öğrenme, tekli ve eşli çalışma ile tümevarım yöntemi ile işlenir.

Beden Eğitimi ve spor dersini alan öğrencilerimizin hedeflerine ulaşması beklenen maddeler.

Beden eğitimi ve spor dairesi öğretim programı; Bu öğretim programında ki kazanımlara ulaşmak için öğrenci deneyimlerinin hayatla ilişkilendirilmesi gerekir. Beden eğitimi ve spor ders süreci, öğrencilerin ders kazanmaları doğrultusunda kişisel ihtiyaçlarının belirlenmesi, örnek uygulamaların denenmesi gelişimlerinin takip edilmesi için kullanılmalıdır. Öğrenciler, dersteki çalışmalarını ders dışında ki zamanlarında uygun fiziksel etkinlilere ve sporlara katılarak pekiştirmelidir.