0242 229 23 44

bilgi@altinyakakoleji.com

Konyaaltı, Antalya

Gürsu Mah. Atatürk Bulvarı 189/A

[popup_anything id="2299"]

0242 229 23 44

bilgi@altinyakakoleji.com

Konyaaltı, Antalya

Gürsu Mah. Atatürk Bulvarı 189/A

07:30 - 18:30

Monday - Friday

Uygulamalı Dersler

UYGULAMALI DERSLER

GÖRSEL SANATLAR

Sanat felsefesi, sanat eserleri inceleme, sanat tarihi, estetik, müzecilik, sanat sosyolojisi, yaratıcı drama gibi temel ideolojilerden oluşturulan görsel sanatlar dersi müfredatı öğrencilerimizin sanat bilinci ve farkındalığı kazanmalarını, sanatın tarihine de felsefesine de hakim olmalarını ve analiz edip yorum yapabilmelerini, estetik ve entelektüel bakış açısı kazanmalarını sağlıyor.

Öğrencilerimiz, profesyonel atölyelerde görsel sanatların tüm alanlarında çalışarak yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfederler. Bu doğrultuda Altınyaka Koleji olarak öğrencilerimizden meslekleri ne olursa olsun, sanattan anlayan estetik değerlere sahip ve sanata sahip çıkan, sanat bilinci gelişmiş bireyler olmalarını bekliyoruz.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

İlkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerimiz AltınyakaDEP kapsamındaki Altınyaka KİNESTETİK programında değerlendirilir. Beden eğitimi ve spor öğretmenlerimizin gözlem ve değerlendirmeleri ile PDR bölümümüzün ortak çalışmaları sonucunda öğrencilerimizin yetenek ve ilgi alanları tespit edilir. Öğrenci ve aile ile ortak yürütülen bu çalışmalar sonucunda öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine uygun görülen “Oyun İle Koordinasyon Gelişimi” çalışmalarına başlanır.

Öğrencilerimizin beceri ve koordinasyonlarını geliştirici bu çalışmalar uygulamalı ve teorik olarak yapılmaktadır. Bu çalışmaların kapsamı, beden eğitimi ve spor bilgisi, jimnastik, oyun ve spor, ritim eğitimi başlıkları altında gerçekleştirilmektedir. Böylece öğrencilerimizin vücudunu tanıyan, bireysel gelişim yeterliliği yüksek, toplumsal iletişimi kuvvetli, sporu seven ve hayatının içine katan bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.

İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz “Beden Eğitimi ve Oyun” dersi yıllık programı içerisinde kazanımlarını elde ederken aynı zamanda kulüp çalışmaları ile de ilgi duydukları branşa ait eğitimlerine ayrıntılı olarak devam ederler. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak öğrencilerimizin bireysel gelişimi, spora olan ilgisinin artması, spor disiplinine sahip olmaları ve yeteneklerine uygun olarak gelişimlerinin devam edebilmesi ana hedeflerimizdir.

Ayrıca tüm öğrencilerimizin fiziksel uygunluk gelişimleri, testler ve ölçümler yapılarak (antropometrik ölçümler ve fiziksel uygunluk testleri) takip edilmektedir.

MÜZİK

Müziğin insan ve toplum hayatındaki önemini vurguluyor ve çocuklarımıza müziği oluşturan temel öğeleri öğretiyoruz.

Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği önemden yola çıkarak öğrencilerimizin tüm dünya müziklerini tanımlarını sağlıyoruz.

Ritim duygusu gelişmiş, enstrüman çalmanın öneminin farkında bireyler yetiştiriyoruz. Bu farkındalığa sahip her bir öğrencimizi yeteneğine uygun enstrümanlara yönlendiriyoruz.

Erken Kayıt Avantajlarıİncele
+ +