0242 229 23 44

bilgi@altinyakakoleji.com

Konyaaltı, Antalya

Gürsu Mah. Atatürk Bulvarı 189/A

[popup_anything id="2299"]

0242 229 23 44

bilgi@altinyakakoleji.com

Konyaaltı, Antalya

Gürsu Mah. Atatürk Bulvarı 189/A

07:30 - 18:30

Monday - Friday

Akademik Program

AKADEMİK PROGRAM

UBD PLANLAMA FORMATI

Kullanılan ders planlama modeli Understanding by Design’dir (UbD) Bu model öğretmenlere çerçeve sunarak, öğrenciye kazandırılacak tüm bilgi, beceri ve anlam gibi bilişsel/zihinsel alan kazanımlarının ve empati, bakış açısı ve kendini bilme/farkında olma gibi duyuşsal yönlerin planlanmasında yardımcı olur.

Bu modelin en temel amacı “Anlamaya Odaklı Öğretim Tasarımı”dır. Yani modelin merkezinde derin ve kalıcı anlama vardır. UBD aslında bir okul gelişim modelidir.

ALTINYAKA TÜRKÇE MÜFREDATI

Dersin amacı; öğrencilerin hayal kurma, yaratıcı fikirler üretme, analojiler kurma, metaforlar üretme ve yaratıcı yazma becerilerini geliştirmektir. Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirecek sorular barındırmaktadır.

Altınyaka Okuduğunu Anlama Modeli

Altınyaka Okuduğunu Anlama Modeli, Altınyaka Kolejine özel olarak alan uzmanları tarafından geliştirilmiş bir modeldir. Ortaokulda ileri seviyede okuma ve anlama modeli (Altınyaka Advanced Reading and Comprehension Model) uygulanır. Model, öğrencilerimizin okuduğunu anlama becerilerini geliştirerek her alandaki akademik başarılarının artırılmasına yönelik Türkiye’de ilk defa uygulanan ve dünyada da örneğine az rastlanan bir modeldir.

ALTINYAKA MATEMATİK MÜFREDATI

Matematik, sembol ve şekiller üzerine kurulmuş evrensel bir dildir. Altınyaka matematik müfredatı bu matematiğin temeli olan ispatlama, sorgulama, analiz etme, bilgilerini diğer alanlara transfer etme, yaratıcı ve esnek düşünme, problem çözme, strateji geliştirme, yeni çözüm yolları üretme gibi becerileri kazandırmayı amaçlamıştır.

Bunun yanında Türkçe disiplin ve becerileri ile ilişkilendirilen matematik dersleri, öğrencilerin gözünde korkulacak bir ders olmaktan çıkar ve hayatın bir parçası olur.

Altınyaka Koleji öğrencileri her bilgiyi kendi yaşantıları ile ilişkilendirdiklerinden “Bu nerede işime yarayacak?” sorusunu sormazlar.

ALTINYAKA HAYAT BİLGİSİ MÜFREDATI

Bu derste çocuğa içinde bulunduğu doğal ve toplumsal çevre inceletilerek kendini tanıma, çevreyi ve çevrede meydana gelen olayları anlama, daha iyi yaşama yollarını bulma, çevredeki eşyaların yerlerini ve bunların nasıl kullanılacağını bilme, Atatürk’ü tanıma, bireyin yakın çevresi ile ilgili günlük olaylara ilgi duyma, toplu yaşamın önemini kavrama, toplumun istediği davranışları gösterme, sağlıklı ve düzenli yaşama alışkanlıklarını kazanma gibi bireyin yaşadığı çevreyi daha iyi tanıması ve bu çevre ile uyumlu biçimde yaşayabilmesi için gerekli bilgi ve alışkanlıkların kazandırılmasına çalışılır.

ALTINYAKA İLKOKUL LABORATUVAR MÜFREDATI

Laboratuvar dersleri için hazırlanan özgün programda konular ve temalar aylık olarak değişmektedir. 

Laboratuvar dersi; bilimsel çalışmalar yapabilme, gözlem yapma ve veri toplama, bilimsel düşünme, bilimsel problem çözme, yaratıcı problem çözme, hipotez geliştirme, deney tasarlama, hipotez test etme ve kanıt değerlendirme becerilerini kapsamaktadır.

Erken Kayıt Avantajlarıİncele
+ +